εξωτερική πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον με δυνατότητες αναζήτησης και πρόσβασης σε πλούσιο επιστημονικό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης και πλήθος από άλλες υπηρεσίες στην επιστημονική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κο

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου είναι ένας διαδικτυακός ιστότοπος που στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας του αιγαιακού Αρχιπελάγους από την Προϊστορία μέχρι σήμερα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η πύλη Ψηφιακές Συλλογές του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού περιλαμβάνει ευρήματα των ελληνικών δημόσιων Μουσείων από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών της Εθνικής Βιβλιοθήκη της Ελλάδος περιλαμβάνει αλφαβητικά ψηφιοποιημένους τίτλους περιοδικών εκδόσεων της ΕΒΕ αλλά και άλλων οργανισμών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες