άλλη εξωτερική ανοιχτή πηγή


Περιγραφή: 

Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (ΕΟΑ) διαθέτει διάφορες συλλογές όπως Συλλογή προπολεμικής περιόδου, Συλλογή Ελληνικών Επικαίρων, Συλλογή Ντοκιμαντέρ, Συλλογή Διαφημίσεων, Συλλογή Ξένων Επικαίρων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών είναι μια υπηρεσία που το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του, αναπτύσσει, διατηρεί και διαθέτει.


Περιγραφή: 

Το ελCulture είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που επικεντρώνεται σε θέματα καθημερινής ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά τον πολιτισμό στην Ελλάδα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον με δυνατότητες αναζήτησης και πρόσβασης σε πλούσιο επιστημονικό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης και πλήθος από άλλες υπηρεσίες στην επιστημονική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κο

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου είναι ένας διαδικτυακός ιστότοπος που στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας του αιγαιακού Αρχιπελάγους από την Προϊστορία μέχρι σήμερα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η πύλη Ψηφιακές Συλλογές του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού περιλαμβάνει ευρήματα των ελληνικών δημόσιων Μουσείων από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών της Εθνικής Βιβλιοθήκη της Ελλάδος περιλαμβάνει αλφαβητικά ψηφιοποιημένους τίτλους περιοδικών εκδόσεων της ΕΒΕ αλλά και άλλων οργανισμών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες