Ανακοινώσεις


Ενεργοποίηση πρόσβασης στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού "The Science Education Review (SER)"

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΕΣ της Ρόδου, εξασφάλισε πρόσβαση για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική έκδοση του Περιοδικού "The Science Education Review (SER)".
Για πρόσβαση στην συγκεκριμένη έκδοση, επιλέξτε την επιλογή Member's Login στην διεύθυνση www.ScienceEducationReview.com και αυτόματα θα οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα όπου είναι διαθέσιμα τα τεύχη του περιοδικού από το 2002 και μετά.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 26, 2006

JSTOR launches new Arts & Sciences V Collection

Περιγραφή: 

Back to Basics – and Flying into the Future
International Conference on Cataloguing
http://www.congress.is/cataloguing2007/
Location: Grand Hotel, Reykjavik, Iceland
Date: February 1 – 2, 2007
Do you want to find out more about:
• RDA (Resource Description and Access)
• FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records)
• ICABS (IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards)
. . . and more?
These concepts are foreign to many of us. They will however become a part

JSTOR

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Σεπτέμβριος 21, 2006

Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έτους 2005

Περιγραφή: 

Η Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2005 είναι διαθέσιμη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 19, 2006

Αναβάθμιση πλατφόρμας υπηρεσίας ηλεκτρονικής μάθησης "ΠΛΑΤΩΝ"

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προχώρησε στην αναβάθμιση της πλατφόρμας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής μάθησης "ΠΛΑΤΩΝ" στην έκδοση WebCT Vista 4.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Αύγουστος 11, 2006

Σχετικά με τη διαρκή πρόσβαση στα τεύχη ηλεκτρονικών περιοδικών που αγοράστηκαν σε προηγούμενα έτη

Περιγραφή: 

Όπως είναι γνωστό δεν έχουν γίνει ανανεώσεις των συνδρομών των περιοδικών του HEAL-Link με συνέπεια ένας αριθμός εκδοτών να έχει διακόψει την πρόσβαση όχι μόνο σε περιεχόμενο που εκδόθηκε το 2013 αλλά και στα προηγούμενα έτη για τα οποία έχει καταβληθεί το αντίστοιχο τίμημα. Σύμφωνα με τις συμβάσεις τα μέλη του HEAL-Link έχουν δικαίωμα διαρκούς πρόσβασης στο περιεχόμενο που έχει αγοραστεί.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Απρίλιος 17, 2013

Ενημέρωση για τις Ηλεκτρονικές Πηγές του Σ.Ε.Α.Β.

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε εξέλιξη στο θέμα της έγκρισης του προϋπολογισμού του HEAL-Link για τα ηλεκτρονικά περιοδικά από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Σαν συνέπεια οι περισσότεροι εκδότες μας ενημέρωσαν ότι η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά για τα μέλη του HEAL-Link θα διακοπεί την 1-4-2013.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Μάρτιος 13, 2013

Αποκατάσταση πρόσβασης στην βάση OCLC FirstSearch

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση στη βάση OCLC FirstSearch έχει πλέον αποκατασταθεί.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιανουάριος 20, 2011

Συμφωνία συνεργασίας HEAL-Link και Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το Directory of Open Access Journals (DOAJ) προχώρησαν σε συμφωνία συνεργασίας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, της πρόσβασης και της διάχυσης του περιεχομένου των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης που εκδίδονται στην Ελλάδα ή περιοδικών ανοικτής πρόσβασης που δέχονται για δημοσίευση άρθρα στην Ελληνική γλώσσα.
Πιο αναλυτικά ο Σ.Ε.Α.Β. θα αναλάβει:
- την μετάφραση και συνεχή ενημέρωση των ιστοσελίδων του DOAJ στα ελληνικά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Ιανουάριος 12, 2011

Αποκατάσταση πρόσβασης σε ALJC (ALPSP Learned Journals Collection), Project Muse και Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την πρόσφατη υπογραφή των συμβάσεων έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στα: ALJC (ALPSP Learned Journals Collection), Project Muse και Thesaurus Linguae Graecae (TLG).
Όταν αποκατασταθεί η πρόσβαση και στην βάση OCLC FirstSearch θα σας ενημερώσουμε αναλόγως.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιανουάριος 10, 2011

Αποκατάσταση πρόσβασης στις βάσεις ALJC (ALPSP Learned Journals Collection), Project Muse και Thesaurus Linguae Graecae (TLG).

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την πρόσφατη υπογραφή των συμβάσεων έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στις βάσεις: ALJC (ALPSP Learned Journals Collection), Project Muse και Thesaurus Linguae Graecae (TLG).
Όταν αποκατασταθεί η πρόσβαση και στην βάση OCLC FirstSearch θα σας ενημερώσουμε αναλόγως.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιανουάριος 10, 2011

Σελίδες