Δανεισμός συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ

Τα επιστρεφόμενα από τους φοιτητές συγγράμματα του ΕΥΔΟΞΟΥ που ενσωματώνονται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης εμπίπτουν στους κανόνες δανεισμού του υλικού της. Με την υπηρεσία δανεισμού συγγραμμάτων ΕΥΞΟΔΟΥ προσφέρεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που δε δικαιούνται πλέον να προμηθεύονται δωρεάν συγγράμματα μέσω ΕΥΔΟΞΟΥ, όπως παλαιοί φοιτητές ή φοιτητές σε δεύτερο πτυχίο.