Όλα τα Video


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Video προώθησης


Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης

Περιγραφή: 

Το βίντεο εισάγει το χρήστη στις βασικές έννοιες που διέπουν τη χρήση της Βιβλιοθήκης


ProQuest Ebook Central

Περιγραφή: 

Επισκόπηση και αναζήτηση


Υπηρεσία ORCID

Περιγραφή: 

Τι είναι η υπηρεσία ORCID;


Ανίχνευση Σπηλαίων στη Γη & σε άλλους πλανήτες από τον Δρ Jut Wynne

Περιγραφή: 

Η παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Παράρτημα Μυτιλήνης (7/7/2017)


Παρουσίασης Βιβλιοθήκης: εργασία φοιτητών


Η Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης μέσα από εργασία φοιτητών


Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2014


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου