Ενημέρωση Βιβλιοθήκης

Description: 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13-15 Σεπτεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί Εκδήλωση Βιβλιοπαρουσίασης του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+.

Ακολουθεί η Πρόσκληση και, για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχή σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://biblioparousiasi.kallipos.gr

Publication Date: 

Wednesday, August 24, 2022

News Type: