Υποστήριξη χρηστών (Helpdesk)

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) της Βιβλιοθήκης λειτουργεί καθημερινά με σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της και την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υπηρεσιών της.

Ο/Η χρήστης/χρήστρια έχει τη δυνατότητα να υποβάλει άμεσα προς το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ερωτήματα ή αιτήματα που προκύπτουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης με τους ακόλουθους τρόπους:

  • μέσω τηλεφώνου στο 2251036036
  • μέσω email στην κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση: helpdesk@lib.aegean.gr ή στις επιμέρους διευθύνσεις email ανά υπηρεσία