ΥΣΠΛΗΞ - Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης ΥΣΠΛΗΞ – Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής φιλοξενεί επιστημονικά κείμενα σχετικά με το ευρύτερο πεδίο της Φυσικής Αγωγής.

Provider: 

National Documentation Centre (EKT)

Source Type: 

Language: 

Greek

Access check: