Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση στοχεύει στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στο χώρο της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης.

Provider: 

National Documentation Centre (EKT)

Source Type: 

Language: 

Greek

Access check: