Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης

Description: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), ενημερώνει τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υπογραφή τριετούς συμφωνίας ανοικτής πρόσβασης του ΣΕΑΒ με τον εκδοτικό οίκο WILEY.

Η συγκεκριμένη συμφωνία, παρέχει στις 43 Βιβλιοθήκες μέλη του ΣΕΑΒ και στους χρήστες τους, πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά του προαναφερθέντος εκδοτικού οίκου καθώς και την δυνατότητα δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων ανοικτής πρόσβασης στα υβριδικά περιοδικά του.

Publication Date: 

Wednesday, December 14, 2022