"Πρόσληψη της Αρχαιότητας, Χρήσεις και Καταχρήσεις, στη Δικτατορία": Ερευνητικό Εργαστήρι στο Παράρτημα Ρόδου

Description: 

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ» / “RECEPTION OF ANTIQUITY, USES AND MISUSES, IN GREECE UNDER THE MILITARY JUNTA”

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Παν/μιο Αιγαίου
Παρασκευή 1 & Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019
Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης

Date: 

1 Nov 2019 to 2 Nov 2019

Programme Status: 

Library: 

Topics: