"Γλωσσολογία και Ειδικές γλωσσικές διαφορές": Κύκλος διαλέξεων στη Ρόδο (4η διάλεξη)

Description: 

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου του ΤΜΣ με το Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης του ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προγραμματίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 σειρά πέντε (5) διαλέξεων για τους φοιτητές/τριές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το ευρύτερο κοινό, στον χώρο του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο.

Η τέταρτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 (19:30-20:30) από την Δρ Γλωσσολογίας, Διδάσκουσα ΕΑΠ Βασιλική Τσελά, με θέμα "Προσαρμογές της διδασκαλίας σε μαθητές με διαταραχές γραπτού λόγου στη μητρική και ξένη γλώσσα".

Date: 

13 Mar 2019

Programme Status: 

Library: 

Topics: