"Γλωσσολογία και Ειδικές γλωσσικές διαφορές": Κύκλος διαλέξεων στη Ρόδο (3η διάλεξη)

Description: 

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου του ΤΜΣ με το Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης του ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προγραμματίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 σειρά πέντε (5) διαλέξεων για τους φοιτητές/τριές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το ευρύτερο κοινό, στον χώρο του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο.

Η τρίτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 (19:30-20:30) από την Καθηγήτρια ΠΤΕΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεωργία Ανδρέου, με θέμα "Ανάπτυξη του λόγου και εκμάθηση γλωσσών στην τυπική και μη τυπική ανάπτυξη με έμφαση στην ειδική διαταραχή της ανάγνωσης".

Date: 

20 Feb 2019

Programme Status: 

Library: 

Topics: