"Γλωσσολογία και Ειδικές γλωσσικές διαφορές": Κύκλος διαλέξεων στη Ρόδο (2η διάλεξη)

Description: 

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου του ΤΜΣ με το Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης του ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προγραμματίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 σειρά πέντε (5) διαλέξεων για τους φοιτητές/τριές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το ευρύτερο κοινό, στον χώρο του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο.

Η πρώτη διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 (19:30-20:30) από τον επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Γαλαντόμο, με θέμα «Δίγλωσση ειδική αγωγή».

Η δεύτερη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 (19:30-20:30) από τον επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Γαλαντόμο, με θέμα «Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε μαθητές με διαταραχές γραπτού λόγου στη μητρική και ξένη γλώσσα.

Date: 

21 Nov 2018

Programme Status: 

Library: 

Topics: