Ανίχνευση Σπηλαίων στη Γη & σε άλλους πλανήτες από τον Δρ Jut Wynne

Ανίχνευση Σπηλαίων στη Γη & σε άλλους πλανήτες από τον Δρ Jut Wynne

Description: 

Η παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Παράρτημα Μυτιλήνης (7/7/2017)