Νέα Παιδεία

Το επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Νέα Παιδεία δημοσιεύει άρθρα που επικεντρώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης εστιάζοντας στα σοβαρά ζητήματα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Provider: 

Επιστημονική Ένωση "ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ"

Source Type: 

Language: 

Greek

Access check: