Το Μουσείο (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Το περιοδικό Μουσείο αποτελεί έκδοση του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσειακές Σπουδές» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και επικεντρώνεται σε θέματα Μουσειολογίας.

Provider: 

National and Kapodistrian University of Athens

Source Type: 

Language: 

Multilingual

Access check: