Management Science

Το Management Science είναι ένα επιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύει έρευνα σχετικά με τη θεωρία και την πρακτική του μάνατζμεντ. Το περιοδικό περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του όλες τις πτυχές της διαχείρισης που σχετίζονται με τη στρατηγική, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τη λογιστική, τα οικονομικά και τα πληροφοριακά συστήματα.

Provider: 

INFORMS

Source Type: 

Language: 

English

Access check: