Έρευνα στην Εκπαίδευση

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Έρευνα στην Εκπαίδευση επιδιώκει να συμβάλλει, στον διεθνή επιστημονικό διάλογο σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών καθώς περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες με αντικείμενο τον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης.

Provider: 

National Documentation Centre (EKT)

Source Type: 

Language: 

Greek

Access check: