Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής

Το εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής δημοσιεύει άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του δικαίου της πληροφορικής.

Provider: 

Aristotle University of Thessaloniki

Source Type: 

Language: 

Greek

Access check: