Επιστημονική Επετηρίδα

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Επιστημονική Επετηρίδα προωθεί την έρευνα στον χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης δημοσιεύοντας άρθρα σχετικά με ερευνητικές εργασίες που αφορούν τα Παιδαγωγικά τμήματα της χώρας και του εξωτερικού.

Provider: 

National Documentation Centre (EKT)

Source Type: 

Language: 

Greek

Access check: