Ανοικτή Εκπαίδευση

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Ανοικτή Εκπαίδευση δημοσιεύει πρωτότυπες έρευνες και επιστημονικά κείμενα σχετικά με την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία.

Provider: 

National Documentation Centre (EKT)

Source Type: 

Language: 

Greek

Access check: