Ανακοίνωση (13/05/2002)

Description: 

Σας πληροφορούμε ότι από τις 25 Απριλίου 2002 όλα τα Ιδρύματα-Μέλη του HEAL-Link έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του IOP. Η πρόσβαση γίνεται με αναγνώριση της IP διεύθυνσης του χρήστη. Αξιοσημείωτο είναι πως δικαίωμα πρόσβασης έχουν όλα τα Μέλη του HEAL-Link ανεξάρτητα από το αν διατηρούν έντυπες συνδρομές στον εν λόγω εκδότη. Επισκευθείτε τη διεύθυνση: http://www.iop.org
Εντός ολίγων ημερών θα προστεθούν οι τίτλοι του IOP στις Βάσεις Δεδομένων του HEAL-Link όπως και στον αλφαβητικό κατάλογο. Επίσης, θα ενημερωθεί και η μηχανή αναζήτησης HEAL-LinkSearch ώστε να πραγματοποιούνται αναζητήσεις και στα περιοδικά του IOP.

Publication Date: 

Monday, May 13, 2002

News Type: 

Source: