Ζέφυρος

Ο "Ζέφυρος" είναι μία πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό των διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Το περιβάλλον είναι εύχρηστο και φιλικό και σχεδιάστηκε με βάση το πρωτόκολλο Ζ39.50.

Ο "Ζέφυρος" δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Τεχνολογιών και Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βασικός άξονας κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του ήταν να αποτελέσει ένα ομοιογενές περιβάλλον για την αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών από βάσεις δεδομένων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Παράλληλα, δόθηκε βαρύτητα στην ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, όπως δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής σελίδας για αποθήκευση αναζητήσεων και εγγραφών, κ.ά.

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη της Ψηφιακής Συνεργασίας των Βιβλιοθηκών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (Οριζόντια Δράση Βιβλιοθηκών, 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 2000-2006).

Ζέφυρος

Πάροχος: 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Υπηρεσία Τεχνολογιών και Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: