Βιβλιοθήκες Χωρίς Τείχη

Το 1995 τρεις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες συνεργάστηκαν προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης σε απομακρυσμένους χρήστες με τη βοήθεια της πληροφορικής.

Βασικό κίνητρο για την ανάληψη και πραγματοποίηση αυτής της έρευνας ήταν η εκπεφρασμένη ανάγκη παροχής ευκαιριών - δυνατοτήτων για ανώτατες σπουδές στους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών των διαφόρων κρατών-μελών της Ευρώπης.

Βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση σπουδών ανώτατου επιπέδου είναι η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης βιβλιοθηκών και άλλων υπηρεσιών που τις περισσότερες φορές δεν είναι διαθέσιμα σε απομονωμένες περιοχές.

Στο πρόγραμμα "Βιβλιοθήκες Χωρίς Τείχη", που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ο.Κ. και διήρκησε 18 μήνες, συνεργάστηκαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Dublin City University και το University of Central Lancashire, το οποίο είχε και τον συντονιστικό ρόλο.

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να προτείνει ενδιαφέρουσες και πρακτικές εφαρμογές. Την άνοιξη του 1995 πραγματοποιήθηκε διεθνές σεμινάριο που αποσκοπούσε στην ανταλλαγή πληροφοριών και της εμπειρίας Βιβλιοθηκάριων από τα μέλη κράτη της ΕΟΚ και δημιουργήθηκε ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος. Παρήχθησαν επίσης μια σειρά από χρηστικά εγχειρίδια που αφορούν την οργάνωση της παροχής υπηρεσιών Βιβλιοθήκης και μια επίσημη έκθεση επί του συνόλου του Προγράμματος.

cerlim - Libraries Without Walls

Τύπος προγράμματος: 

Κατάσταση προγράμματος: