πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Ο εκδοτικός Getty Publications μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης Getty Virtual Library παρέχει περισσότερους από 280 τίτλους ανοικτής πρόσβασης σχετικά με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη φωτογραφία, την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική και τη συντήρηση υλικών και αρχαιολογικών χώρων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: Περιγραφή: 

Η βάση Global Design Database επιτρέπει δωρεάν, ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερα από 13,510,000 βιομηχανικά σχέδια κατοχυρωμένα κάτω από το WIPO-administered Hague System ή/και από συμμετοχικές εθνικές συλλογές.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

To Google Scholar είναι μηχανή αναζήτησης η οποία ευρετηριάζει το πλήρες κείμενο ή τα μεταδεδομένα της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας από ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών κλάδων.


Περιγραφή: 

Το ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Gramma επικεντρώνεται στον τομέα των λογοτεχνικών και πολιτισμικών σπουδών. Κάθε μεμονωμένο τεύχος είναι αφιερωμένο σε ένα θέμα πρόσφατου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με κριτικές βιβλίων σχετικών με το θέμα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναπτύσσει την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γκρίζας Βιβλιογραφίας. Στόχος της υπηρεσίας είναι η δημιουργία μίας βάσης σε ψηφιακή μορφή των τεκμηρίων της Γκρίζας Βιβλιογραφίας, που δημιουργούνται από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αποθετήριο "Ελλάνικος"

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Ιανουάριος 20, 2015

Τύπος Πηγής: 


Περιγραφή: 

Το Grove Art Online είναι ο μοναδικός φορέας για πληροφόρηση σε όλους τους τομείς των εικαστικών τεχνών, με 30,000 άρθρα που συνυπογράφουν 7,000 ακαδημαϊκοί διεθνούς κύρους.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Hathi Trust Digital Library είναι μια συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προσφέροντας μια συλλογή εκατομμυρίων τίτλων ψηφιοποιημένων από βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο. Διατηρεί και παρέχει πρόσβαση σε 17+ εκατομμύρια ψηφιοποιημένα τεκμήρια.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "Ελλάνικος" (Hellanicus) της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί την υπηρεσία κατάθεσης των ψηφιακών τεκμηρίων τα οποία παράγονται από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος στο πλαίσιο της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τα οποί


Περιγραφή: 

H IATE European Union Terminology είναι βάση δεδομένων ορολογίας της ΕΕ. Χρησιμοποιείται στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ για τη συλλογή, τη διάδοση και τη διαχείριση ειδικής ορολογίας της ΕΕ.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες