πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Ερευνώντας το κόσμο του παιδιού στοχεύει στο να προβάλει την επιστημονική έρευνα και την παιδαγωγική καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική απευθύνεται στην ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Σκοπός του περιοδικού είναι η εφαρμογή της Παιδαγωγικής Επιστήμης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink), έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, από τα οποία οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του άρθρου π


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ενεργή συνδρομή (έως το τέλους του 2020) στα ακόλουθα ηλεκτρονικά περιοδικά:


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ενεργή συνδρομή (έως το τέλους του 2020) στα ακόλουθα ηλεκτρονικά περιοδικά:


Περιγραφή: 

Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο (ΗΑ) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν, κατόπιν εγγραφής, και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν στους διαθέσιμους τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων και να διαβάσουν βιβλία της επιλογής τους.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες, ερευνητικές μελέτες, αναφορές και βιβλιοκριτικές εστιάζοντας στο επιστημονικό πεδίο των φυσικών-περιβαλλοντικών επιστημών και των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη ΙΕΠ Ιστορική Συλλογή διαθέτει πάνω από 6.000 παλιά σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση από τον 19ο αιώνα έως και το 1980.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Κείμενα Παιδείας δημοσιεύει άρθρα που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες: Ιστορία της Εκπαίδευσης, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Πολιτική, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της Παιδείας, Διδακτική Μεθοδολογία, Διαπολιτισμική Αγωγή

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το διεπιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Κριτικές Μελέτες για την Πολιτιστική Κληρονομιά δημοσιεύει πρωτότυπες μελέτες που επικεντρώνονται στις σπουδές της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες