πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Το WordReference είναι ένα ψηφιακό λεξικό πολλαπλών γλωσσών με δυνατότητα μετάφρασης. Συντελεί στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, ετυμολογία λέξεων, στη δομή και ανάλυση ξένων λέξεων και εννοιών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: Περιγραφή: 

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ανέμη περιλαμβάνει ψηφιοποιημένο υλικό σχετικό με το Νεοελληνικό πολιτισμό. Συγκεκριμένα φιλοξενεί πάνω από 2.000.000 ψηφιοποιημένες σελίδες σπάνιων βιβλίων και νεότερων εκδόσεων που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η πλατφόρμα Ανοικτά Μαθήματα (Open Courses) προσφέρει Ανοικτά ψηφιακά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ελεύθερης πρόσβασης που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και παρέχονται δωρεάν για όλους.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK αποτελεί έναν πλήρη κατάλογο όλων των ελληνικών ψηφιακών βιβλίων που διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα στο διαδίκτυο από τους δημιουργούς ή τους εκδοτικούς οίκους. Παράλληλα προωθεί την ψηφιακή λογοτεχνία εκδίδοντας καινοτόμα e-books με ελεύθερη διανομή.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Ανοικτή Εκπαίδευση δημοσιεύει πρωτότυπες έρευνες και επιστημονικά κείμενα σχετικά με την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Ανοιχτό Σχολείο ξεκίνησε να εκδίδεται από το 1985 έως το 2010 και κάθε τεύχος δημοσίευε τουλάχιστον ένα αναλυτικό σχέδιο εργασίας για εφαρμογή στην τάξη. Τα περισσότερα από τα τεύχη διατίθενται online.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "Ελλάνικος" (Hellanicus) της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί την υπηρεσία κατάθεσης των ψηφιακών τεκμηρίων τα οποία παράγονται από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος στο πλαίσιο της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τα οποί


Περιγραφή: 

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστοτόπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, που καλύπτει όλο το φάσμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink), έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, από τα οποία οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του άρθρου π

Σελίδες