πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Το Project MUSE Open Access Books είναι μια ψηφιακή βάση που προσφέρει πάνω από 4.500 βιβλία ανοικτής πρόσβασης με έμφαση στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές επιστήμες καθώς και στις τέχνες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η ProQuest είναι μία πολυθεματική συλλογή βάσεων δεδομένων, η οποία καλύπτει θεματικά πεδία της Επιστήμης Υπολογιστών, των Παιδαγωγικών Επιστημών, Βιοϊατρικών κ.λ.π.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το ProQuest Periodicals Archive Online είναι ένα ψηφιακό αρχείο σχετικό με τις τέχνες, τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Το περιεχόμενο της συλλογής καλύπτει πολλαπλούς κλάδους και τύπους δημοσιεύσεων από το 1802 μέχρι τον 21ο αιώνα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης Punctum Books είναι ένας ανεξάρτητος εκδότης βιβλίων ανοιχτής πρόσβασης. Περιλαμβάνει περισσότερα από 300 βιβλία πλήρους κειμένου στους τομείς των ανθρωπιστικών επιστήμων, των κοινωνικών επιστήμων, τις καλές τέχνες, της αρχιτεκτονικής κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013), η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προέβη σε ψηφιοποίηση 170.000 σελίδων σπάνιων και παλαιών τεκμηρίων της συλλογής της, οι οποίες είναι δι


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Research in Learning Technology (RLT) επικεντρώνεται στην ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της μαθησιακής τεχνολογίας και ενημερώνει για τις ορθές πρακτικές της.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Sage Journals διαθέτει συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών επιστημονικού περιεχομένου που καλύπτει τις θεματικές κατηγορίες: Επιχειρήσεις, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Ιατρική. Δίνεται πρόσβαση σε περισσότερα από 560 ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω του HEAL-link.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

H εγκυκλοπαίδεια ανοιχτής πρόσβασης Scholarpedia παρέχει σε βάθος επιστημονική αντιμετώπιση θεμάτων στους τομείς των μαθηματικών, της βιολογίας, της φυσικής καθώς και των κοινωνικών επιστημών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στη συνδρομητική πλατφόρμα Science Direct του Elsevier παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 402 βιβλία μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) καλύπτοντας ένα συνεχώς αυξανόμενο φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στη συνδρομητική πλατφόρμα Science Direct του Elsevier παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 89 βιβλία μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) καλύπτοντας ένα συνεχώς αυξανόμενο φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες