πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Το Open Science Directory είναι μια μηχανή αναζήτησης που παρέχει πληροφορίες για περισσότερα από 13.000 ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στο αποθετήριο Open Textbook Library περιλαμβάνονται συγγράμματα ανοικτής πρόσβασης στις βασικές θεματικές κατηγορίες όπως Εκπαίδευση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Κοινωνικές Επιστήμες κ.ά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδοτικός Oxford University Press (OUP) παρέχει πρόσβαση στα περιοδικά Oxford Academic Journals που καλύπτουν θεματικές κατηγορίες όπως: τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμη και μαθηματικά, κοινωνικές επιστήμες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στο συνδρομητικό περιοδικό Oxford Art Journal δημοσιεύονται καινοτόμες κριτικές εργασίες για την ιστορία της τέχνης. Γίνεται πολιτική ανάλυση για τις εικαστικές τέχνες και την απεικόνιση των υλικών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Oxford Reference διαθέτει πληροφοριακές πηγές όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και βιβλία αναφοράς των εκδόσεων Oxford University Press καλύπτοντας 25 διαφορετικές θεματικές κατηγορίες (African History, Εconomics and Finance, Literature, American History, Education, Natural Ha

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στη βάση Oxford Research Encyclopedias συγκεντρώνονται οι εγκυκλοπαίδειες του Oxford University Press καλύπτοντας 25 θεματικές κατηγορίες (African History, Εconomics and Finance, Literature, American History, Education, Natural Hazard Science, Asian History, Encyclopedia of Socia

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το PLOS ONE δημοσιεύει μια σειρά από περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που περιλαμβάνουν πρωτότυπη έρευνα στους τομείς της επιστήμης και της ιατρικής.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: Περιγραφή: 

Το Project Gutenberg eBooks είναι μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει περισσότερα από 60.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια του δημοσίου τομέα διαθέσιμα για χρήση χωρίς περιορισμούς.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Project MUSE παρέχει πρόσβαση σε περιοδικά πλήρους κειμένου που επικεντρώνονται στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Μέσω του HEAL-link δίνεται πρόσβαση σε περισσότερα από 600 ηλεκτρονικά περιοδικά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες