πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό Journal of Consumer Behaviour έχει στόχο να προωθήσει την κατανόηση της συμπεριφοράς και της έρευνας του καταναλωτή μέσω της δημοσίευσης θεωρητικών και εμπειρικών ερευνών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό «Journal of Cultural Heritage» είναι ένα πολυεπιστημονικό περιοδικό αφιερωμένο στην επιστήμη της κληρονομιάς. Εστιάζει στη μελέτη προβλημάτων που αφορούν τη διατήρηση και την ευαισθητοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα ευρύ πλαίσιο.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό Journal of Design History (JDH) καλύπτει την ιστορία ενός μεγάλου εύρους θεμάτων σχετικών με τον σχεδιασμό όπως προϊόντων, επίπλων, μόδας, υφασμάτων, αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και εκθέσεων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

To έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Journal of Early Childhood Literacy επικεντρώνεται σε εργασίες που ερευνούν θέματα σχετικά με τη φύση, τη λειτουργία και τη χρήση του γραμματισμού στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Journal of Educational Research είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που εξυπηρετεί τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα με τη διάδοση ερευνητικών ευρημάτων και επιστημονικών άρθρων σχετικά με τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Journal of Engineering Science and Technology Review δημοσιεύει άρθρα σχετικά με όλες τις εκφάνσεις της μηχανικής.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Journal of Interactive Media in Education (JIME) προωθεί αρθρογραφία που σχετίζεται με κορυφαία διεθνή έρευνα σχετικά με τις θεωρίες, τις πρακτικές και τις εμπειρίες στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Journal of Learning Analytics παρουσιάζει ποιοτική έρευνα στον τομέα της Μαθησιακής Αναλυτικής (LA). Επικεντρώνεται στη χρήση δεδομένων για τη βελτίωση της μάθησης μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής νέων εργαλείων και τεχνικών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το JournalSeek είναι μια μηχανή αναζήτησης που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Παρέχονται περισσότερα από 39.000 περιοδικά κατηγοριοποιημένα ανά θεματική περιοχή.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Journal Tocs είναι μια μηχανή αναζήτησης επιστημονικών περιοδικών με Πίνακες Περιεχομένων (Tables of Contents - TOCs). Περιλαμβάνει περισσότερα από 31.000 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες