πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Το ανοικτής πρόσβασης περιοδικό International Journal of Computer Graphics and Animation έχει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό της έρευνας και της ανάπτυξης της δραστηριότητας σε πολλούς ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς τομείς όπως στον τομέα των γραφικών Η/Υ και την παραστατική

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης International Journal of Design στοχεύει στη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών σε όλους τους τομείς του σχεδιασμού: βιομηχανικός σχεδιασμός, σχεδιασμός οπτικής επικοινωνίας, σχεδιασμός διεπαφής, σχεδιασμός παραστατικής κινηματογραφίας και παιχνιδιών,

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) είναι ένα διεπιστημονικό περιοδικό, ανοικτής πρόσβασης και πλήρους κειμένου που στοχεύει στο να παρουσιάσει άρθρα με ερευνητικά αποτελέσματα από εφαρμοσμένες τεχνικές μάθησης με την χρήση των νέων τεχνολογιών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό International Journal of Industrial Ergonomics δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα που καλύπτουν τους παρακάτω τομείς: βιομηχανική εργονομία, εργονομία στην εργασία, σχεδιασμό συστημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού, μέτρηση και μοντελοποίηση ανθρώπινης δραστηριότητ

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό International Journal of Information and Learning Technology (IJILT) παρέχει ευρεία και ανεξάρτητη κάλυψη της διαχείρισης, της χρήσης και της ενοποίησης των πηγών πληροφόρησης και των τεχνολογιών μάθησης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το International Journal of Learning, Teaching and Educational Research είναι ένα περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης και πλήρους κειμένου που προάγει τη γνώση στον τομέα της εκπαίδευσης, της μάθησης και της διδασκαλίας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το IOPscience (Institute of Physics) είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει την αναζήτηση στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών της IOP Publishing. Μέσω του HEAL-link προσφέρονται περισσότερα από 110 ηλεκτρονικά περιοδικά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: Περιγραφή: 

Η βάση John Benjamins e-platform παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων σε θεματικές όπως: τέχνη και ιστορία της τέχνης, μελέτες αλληλεπίδρασης, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, ψυχολογία, κ.ά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Παρέχεται πρόσβαση μέσω του HEAL-Link σε 25 ηλεκτρονικά βιβλία της συλλογής Benjamins Translation Library.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες