ηλεκτρονικά βιβλία


Περιγραφή: 

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) παρέχει δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης στα Πρακτικά ΕΤΠΕ των συνεδρίων της καλύπτοντας τα θεματικά πεδία της Πληροφορικής, των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, της Διδακτικής της πληροφορικής κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης παρέχει ανοικτή πρόσβαση στα Πρακτικά Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ICODL) όπου παρουσιάζονται ερευνητικές εργασίες σε θέματα εκπαίδευσης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας παρέχει ανοικτή πρόσβαση στα Πρακτικά Συνεδρίου Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία με θεματολογία που καλύπτει όλους τους το

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Τα Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης ανοικτής πρόσβασης επικεντρώνονται σε θέματα εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, ψυχιατρικής, ψυχολογίας, γλωσσολογίας και λογοθεραπείας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Τα Πρακτικά Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός παρουσιάζουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πράξη, την διδακτική μεθοδολογία καθώς και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Τα Πρακτικά Συνεδρίου Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού παρουσιάζουν σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις πάνω στα θέματα παιδιού και χώρου, επιδιώκοντας έτσι τη δυναμική αλληλεπίδραση των πεδίων της παιδαγωγικής και του σχεδιασμού αλλά και τη μετασχηματιστική ταλάντωση θε

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες