ηλεκτρονικά βιβλία


Περιγραφή: 

Ο εκδοτικός οίκος Taylor & Francis Group προσφέρει περισσότερα από 1.600 βιβλία ανοικτής πρόσβασης ποικίλης θεματολογίας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Luminos του University of California Press διαθέτει περισσότερες από 100 εκδόσεις επιστημονικών μονογραφιών ανοικτής πρόσβασης διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο ακαδημαϊκός εκδοτικός οίκος UCL Press eBooks του University College London διαθέτει περισσότερα από 200 βιβλία ανοικτής πρόσβασης ποικίλης θεματολογίας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Οι ακαδημαϊκές εκδόσεις του University of Michigan Press προσφέρουν βιβλία ανοικτής πρόσβασης καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Wiley Online Library Books Collection παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 20.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων πλήρους κειμένου του εκδοτικού οίκου Wiley που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK αποτελεί έναν πλήρη κατάλογο όλων των ελληνικών ψηφιακών βιβλίων που διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα στο διαδίκτυο από τους δημιουργούς ή τους εκδοτικούς οίκους. Παράλληλα προωθεί την ψηφιακή λογοτεχνία εκδίδοντας καινοτόμα e-books με ελεύθερη διανομή.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr προσφέρει νόμιμα ελληνικά δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία με έμφαση στην λογοτεχνία, τις επιστήμες, την τέχνη, την πληροφορική. Επίσης, διαθέτει υλικό σχετικά με σχολικά βοηθήματα και ακαδημαϊκά συγγράμματα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink), έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, από τα οποία οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του άρθρου π


Περιγραφή: 

Η πολυθεματική συνδρομητική πλατφόρμα Proquest EBook Central Academic Complete διατίθεται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για απεριόριστη, πολλαπλή, ταυτόχρονη χρήση.

ProQuest Ebook Central

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Παρασκευή, Μάιος 19, 2017

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Τα Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου καλύπτουν διδακτικές, επιμορφωτικές και ερευνητικές ανάγκες εστιάζοντας στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την περίοδο του Covid-19.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες