ηλεκτρονικά βιβλία


Περιγραφή: 

Το National Academies Press δημοσιεύει τις εκθέσεις των τριών ακαδημιών National Academies of Sciences, National Academies of Engineering, and National Academies of Medicine.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη OAPEN LIBRARY (Open Access Publishing in European Networks) παρέχει πλήρες κείμενο σε τίτλους ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών βιβλίων, κυρίως στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο ακαδημαϊκός εκδοτικός οίκος Open Book Publishers δημοσιεύει εκδόσεις, μονογραφίες και σχολικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης. Διαθέτει υλικό για θεματικές κατηγορίες όπως: Ανθρωπολογία, Αρχαιολογία, Θρησκεία, Τέχνη, Μουσική, Επιστήμες, Μαθηματικά, Διεθνείς Σχέσεις κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη OPEN RESEARCH LIBRARY είναι ένας συσσωρευτής ψηφιακού περιεχομένου που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει όλα τα βιβλία ανοικτής πρόσβασης παγκοσμίως σε μία πλατφόρμα. Διαθέτει περισσότερα από 14.000 βιβλία ανοικτής πρόσβασης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Project Gutenberg eBooks είναι μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει περισσότερα από 60.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια του δημοσίου τομέα διαθέσιμα για χρήση χωρίς περιορισμούς.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Project MUSE Open Access Books είναι μια ψηφιακή βάση που προσφέρει πάνω από 4.500 βιβλία ανοικτής πρόσβασης με έμφαση στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές επιστήμες καθώς και στις τέχνες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης Punctum Books είναι ένας ανεξάρτητος εκδότης βιβλίων ανοιχτής πρόσβασης. Περιλαμβάνει περισσότερα από 300 βιβλία πλήρους κειμένου στους τομείς των ανθρωπιστικών επιστήμων, των κοινωνικών επιστήμων, τις καλές τέχνες, της αρχιτεκτονικής κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στη συνδρομητική πλατφόρμα Science Direct του Elsevier παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 402 βιβλία μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) καλύπτοντας ένα συνεχώς αυξανόμενο φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στη συνδρομητική πλατφόρμα Science Direct του Elsevier παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 89 βιβλία μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) καλύπτοντας ένα συνεχώς αυξανόμενο φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η πλατφόρμα Taylor & Francis Online eBooks παρέχει, μέσω του HEAL-Link, πρόσβαση σε 500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που καλύπτουν θέματα Αρχαιολογίας, Κλασσικών Σπουδώ

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες