ηλεκτρονικά βιβλία


Περιγραφή: 

Το E-Books Directory παρέχει έναν κατάλογο με ηλεκτρονικά τεκμήρια και σημειώσεις διαλέξεων ελεύθερης πρόσβασης που ενημερώνεται τακτικά. Δίνεται πρόσβαση σε περισσότερα από 10.000 ηλεκτρονικά βιβλία διαφόρων θεματικών κατηγοριών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink), έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, από τα οποία οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του άρθρου π


Περιγραφή: 

Η συλλογή της Emerald eBook Series παρέχει πρόσβαση σε 140 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων των συλλογών Emerald Business, Management and Economics και Emerald Social Scienc

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδοτικός Getty Publications μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης Getty Virtual Library παρέχει περισσότερους από 280 τίτλους ανοικτής πρόσβασης σχετικά με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη φωτογραφία, την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική και τη συντήρηση υλικών και αρχαιολογικών χώρων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Παρέχεται πρόσβαση μέσω του HEAL-Link σε 25 ηλεκτρονικά βιβλία της συλλογής Benjamins Translation Library.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση JSTOR Open Access Books παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 8.000 ηλεκτρονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης καλύπτοντας θεματικές κατηγορίες όπως: Τέχνες, Οικονομία και Διοίκηση, Ιστορία, Κλασσικές Σπουδές, Δίκαιο, Επιστήμες και Μαθηματικά, Στατιστική, Περιβάλλον κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση JSTOR Open Access Books παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 8.000 ηλεκτρονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης καλύπτοντας θεματικές κατηγορίες όπως: Τέχνες, Οικονομία και Διοίκηση, Ιστορία, Κλασσικές Σπουδές, Δίκαιο, Επιστήμες και Μαθηματικά, Στατιστική, Περιβάλλον κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης JSTOR μέσω της πλατφόρμας Open Content παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 100 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδοτικός οίκος Meson Press προσφέρει περισσότερες από 55 δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης συναφή με θέματα ψηφιακών μέσων και πολιτισμικής τεχνολογίας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Metropolitan Museum of Art μέσω της πύλης του προσφέρει περισσότερα από 600 βιβλία ανοικτής πρόσβασης σχετικά με τις τέχνες απ’ όλο τον κόσμο.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες