εξωτερική πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστοτόπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, που καλύπτει όλο το φάσμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.


Περιγραφή: 

Ο εθνικός φιλανθρωπικός οργανισμός Association of Independent Museums υποστηρίζει ανεξάρτητα μουσεία, γκαλερί και ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει καλές πρακτικές στον τομέα του πολιτισμού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το CODE είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην καλύτερη πρόσβαση της επιστήμης των υπολογιστών στα σχολεία και στη μεγαλύτερη συμμετοχή νέων γυναικών και μαθητών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Κοινοτική Υπηρεσία Πληροφοριών Έρευνας και Ανάπτυξης (CORDIS-Community Research and Development Information Service) διαθέτει ένα πλούσιο και δομημένο αποθετήριο με όλες τις πληροφορίες έργων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ενημερωτικά δελτία, εκθέσεις, παραδοτέα και συ

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η διαδικτυακή πύλη DART-Europe E-theses Portal δημιουργήθηκε από την συνεργασία ερευνητικών βιβλιοθηκών και κοινοπραξιών βιβλιοθηκών με την ονομασία Dart-Europe (Digital Access to Research Theses - Europe).

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το ανεξάρτητο φιλανθρωπικό ίδρυμα Design Council εδρεύει στην Αγγλία και είναι ο εθνικός σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Design Management Institute (DMI) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος συνδέει και προωθεί τον ρόλο του Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Σχεδιασμού και του Καινοτόμου Σχεδιασμού στις επιχειρήσεις, στον πολιτισμό και την κοινωνία.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το μουσείο Design Museum προσπαθεί να διερευνήσει τον σχεδιασμό μέσα από τα εκθεσιακά προγράμματα τις εκδόσεις, τις μόνιμες συλλογές καθώς και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η EBSCO Open Dissertations είναι μια βάση δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης που περιλαμβάνει περισσότερες από 1,4 εκατομμύρια ηλεκτρονικές διατριβές από αμερικάνικα πανεπιστήμια και από 320 πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Global Design Database επιτρέπει δωρεάν, ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερα από 13,510,000 βιομηχανικά σχέδια κατοχυρωμένα κάτω από το WIPO-administered Hague System ή/και από συμμετοχικές εθνικές συλλογές.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες