Τετράγωνο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών

Το "Τετράγωνο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών" αποτελεί ένα μνημόνιο συνεργασίας που αποτυπώνει την πρόθεση της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου, της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς να προχωρήσουν σε συνεργασία στον τομέα των συλλογών τους που αφορούν τη ναυτιλία και γενικότερα θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Σκοπό του μνημονίου αποτελεί η επισημοποίηση και η διεύρυνση της υφιστάμενης άτυπης συνεργασίας προκειμένου να υπάρξει: α) επέκταση συνεργιών σε θέματα κτήσης νέων τίτλων, β) την εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση της αναγνωσιμότητας των ναυτιλιακών συλλογών των τεσσάρων Βιβλιοθηκών και γ) μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητάς τους ως σημαντικών συλλογών σε θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Οι τομείς συνεργασίας ανάμεσα στις τέσσερις Βιβλιοθήκες αφορούν τα ακόλουθα:

  • συνέχιση της ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν τους διαμορφωμένους καταλόγους
  • τακτική επικοινωνία για τη διερεύνηση συνεργιών μέσω του συντονισμού μελλοντικών κτήσεων νέων τίτλων
  • δημιουργία και στήριξη ενός μηχανισμού ανταλλαγής υλικού/εσωτερικού δανεισμού
  • δημιουργία κοινής ταυτότητας - αναγνωριστικού της συνεργασίας των τεσσάρων Βιβλιοθηκών που θα συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα της κάθε βιβλιοθήκης
  • τακτική ανταλλαγή απόψεων για τους άξονες διεύρυνσης της συνεργασίας
  • αναζήτηση άλλων συλλογών (ή και βιβλιοθηκών) σχετικών με τις θαλάσσιες μεταφορές και ένταξή τους, κατά το δυνατόν, στην παρούσα συνεργασία, μέσω είτε της τυπικής διεύρυνσης του σχετικού μνημονίου, είτε άτυπης συνεργασίας με οποιοδήποτε από τα μέλη του

Τύπος προγράμματος: 

Κατάσταση προγράμματος: