"Πρόσληψη της Αρχαιότητας, Χρήσεις και Καταχρήσεις, στη Δικτατορία": Ερευνητικό Εργαστήρι στο Παράρτημα Ρόδου

Περιγραφή: 

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ» / “RECEPTION OF ANTIQUITY, USES AND MISUSES, IN GREECE UNDER THE MILITARY JUNTA”

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Παν/μιο Αιγαίου
Παρασκευή 1 & Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019
Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης

Ημερομηνία: 

1 Νοε 2019 εώς 2 Νοε 2019

Κατάσταση προγράμματος: 

Βιβλιοθήκη: 

Θεματικές κατηγορίες: