Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση στοχεύει στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στο χώρο της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης.

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: