Προκήρυξη (28/04/2009)

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια της Βάσης Δεδομένων JSTOR – Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Περιοδικών, JSTOR Arts and Sciences I (συνδρομή 2010) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Τμημάτων του Ιδρύματος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Απρίλιος 28, 2009

Τύπος επικαιρότητας: