Προκήρυξη (21/06/2010)

Περιγραφή: 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του 84/9.06.2010, θέμα 5.6 προκήρυξε στις 6 Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, επί της οδού Κομνηνάκη αριθμ. 45, στη Μυτιλήνη, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά συνδρομή βάσης/ή για το σύνολο των προς προμήθεια συνδρομών για την εν γραμμή πρόσβαση σε πέντε (5) Βάσεις Δεδομένων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του συνόλου των χρηστών του δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιούνιος 21, 2010

Τύπος επικαιρότητας: