Προκήρυξη (18/06/2009)

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος / ή για το σύνολο των προς προμήθεια συνδρομών (για το έτος 2009) σε εν γραμμή πρόσβασης σε πέντε (5) Βάσεις Δεδομένων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του συνόλου των χρηστών του δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιούνιος 18, 2009

Τύπος επικαιρότητας: