Προκήρυξη (16/11/2007)

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού, Διαδραστικού Άτλαντα του Αιγαίου».

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Νοέμβριος 16, 2007

Τύπος επικαιρότητας: