Προκήρυξη (15/07/2011)

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στις 27 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, επί της οδού Κομνηνάκη, αριθμ. 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξαγάγει απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ανανέωση συνδρομής της Βάσης Δεδομένων Classification Web για το διάστημα 1/09/2011 έως 31/08/2012 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούλιος 15, 2011

Τύπος επικαιρότητας: