Πρακτικά Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ICODL)

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης παρέχει ανοικτή πρόσβαση στα Πρακτικά Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ICODL) όπου παρουσιάζονται ερευνητικές εργασίες σε θέματα εκπαίδευσης.

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: