Πρακτικά Συνεδρίου Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας παρέχει ανοικτή πρόσβαση στα Πρακτικά Συνεδρίου Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία με θεματολογία που καλύπτει όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία.