Πρακτικά ΕΤΠΕ

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) παρέχει δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης στα Πρακτικά ΕΤΠΕ των συνεδρίων της καλύπτοντας τα θεματικά πεδία της Πληροφορικής, των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, της Διδακτικής της πληροφορικής κ.α.

Πάροχος: 

ΕΤΠΕ

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: