Πλάτων (e-learning)

Τι είναι το E-Learning
Το e-learning είναι η διαδικασία εκμάθησης κατά την οποία η μαθησιακή διαδικασία εκτελείται μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών). Ο εκπαιδευόμενος έχει συνήθως πλήρη έλεγχο του ρυθμού προόδου, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιμη ή κατά βούληση υποστήριξη από τον εκπαιδευτή. Η υποστήριξη είναι απαραίτητη, αφού στην αντίθετη περίπτωση θα μιλούσαμε μόνο για αυτοεκπαίδευση, η οποία θα μπορούσε να γίνει με άλλα μέσα π.χ. με ένα βιβλίο ή ένα εκπαιδευτικό CD-ROM.

To e-learning εμπεριέχει συνεργατική εκπαίδευση και αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών καθώς και μεταξύ των εκπαιδευόμενων, όπως συμβαίνει δηλαδή στην παραδοσιακή εκπαίδευση (π.χ. σε μια πραγματική αίθουσα διδασκαλίας). Εξάλλου τα ηλεκτρονικά σεμινάρια γίνονται σε 'τάξη'. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο εκπαιδευτικός και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και η έννοια της τάξης δημιουργείται εικονικά (π.χ. από τον υπολογιστή). Έτσι η διδασκαλία μπορεί να είναι με ασύγχρονη συνεργασία, με σύγχρονη συνεργασία ή σε εξατομικευμένο ρυθμό.

Στην διδασκαλία με ασύγχρονη συνεργασία, επιβάλλεται να παρέχεται στους συμμετέχοντες και εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να εργαστούν με το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας παράλληλα πλήρη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με τους εκπαιδευόμενους ή με τον εκπαιδευτή.

Στην διδασκαλία με σύγχρονη συνεργασία, οι συμμετέχοντες βρίσκονται ο καθένας στον δικό του χώρο (σπίτι, γραφείο, κτλ), αλλά μπορεί μέσω σύνδεσης (Internet, LAN) να συμμετέχουν σε μια 'ζωντανή' εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μέσω της συμμετοχής εκτελούνται όλες ή μέρος των μαθησιακών διαδικασιών, όπως μελέτη μέσα από το να τρέχει εκπαιδευτικές εφαρμογές, να συμμετέχει σε audio και video conferences, να συμμετέχει σε συζητήσεις με τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτή κτλ. Απαιτεί φυσικά τον χρονικό συντονισμό των συμμετεχόντων.>

Στην διδασκαλία με εξατομικευμένο ρυθμό, υπάρχει συνδυασμός εκπαιδευτικών μέσων (βιβλία, CD-ROM, ήχος, εικόνες, video εφαρμογές). Όλα είναι στην διάθεση του εκπαιδευόμενου όποτε και όπου εκείνος θέλει. Συνήθως στερείται δυνατότητας συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων με συμμαθητές ή με τον εκπαιδευτή.

Τι είναι η πλατφόρμα Blackboard Learning System – Vista Enterprise License
Η πλατφόρμα Blackboard Learning System – Vista Enterprise License, καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά στον τομέα των επαγγελματικών ακαδημαϊκών συστημάτων (AES). Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό προϊόν που δεν περιορίζεται στην διαχείριση διαλέξεων και εξ αποστάσεως μαθημάτων αλλά προσπαθεί να δώσει μια ολοκληρωμένη λύση για ακαδημαϊκά ιδρύματα που επιθυμούν να περάσουν εύκολα και γρήγορα από την παραδοσιακή δομή σε αυτήν της κοινωνίας των πληροφοριακών συστημάτων.

Η πλατφόρμα Blackboard Learning System – Vista Enterprise License προωθεί την δημιουργία ενός συστήματος e-learning που προσαρμόζεται και ενσωματώνει ολόκληρη την προϋπάρχουσα δομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρέχοντας μια πολυπρισματική e-learning πλατφόρμα που συνδυάζει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την δημιουργία, τη διαχείριση, την ανανέωση των εκπαιδευτικών μαθημάτων αλλά και την διασύνδεση με την προϋπάρχουσα μηχανοργάνωση του Πανεπιστημίου.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Επικοινωνία: chat, whiteboard, discussion board, course mail, "who's online" instant chat tool
  • Ασκήσεις: παρέχει εργαλεία για την κεντρικοποιημένη διαχείριση ασκήσεων τόσο κατά άτομο όσο και κατά ομάδες, με βάση προεπιλεγμένα κριτήρια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.
  • Έλεγχος δεξιοτήτων και γνώσεων: η πλατφόρμα Blackboard Learning System – Vista Enterprise License ενσωματώνει quiz, test αυτοδιάγνωσης και διαγωνίσματα με ερωτήσεις (πολλαπλών επιλογών ή ελεύθερου κειμένου) σε μία απλή και εύχρηστη διεπαφή (interface) που επικοινωνεί με μια ενοποιημένη βάση δεδομένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις αυτόματα προστίθενται στην διαμοιραζόμενη βάση δεδομένων, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την επαναχρησιμοποίηση του υλικού σε διαφορετικές περιπτώσεις.
  • Δυναμική Διαχείριση των Δεδομένων: η πλατφόρμα Blackboard Learning System – Vista Enterprise License προσφέρει την δυνατότητα συγκέντρωσης των μαθησιακών δεδομένων σε επίπεδο ιδρύματος και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό και διανομής του με ελεγχόμενο τρόπο. Σε επίπεδο μαθημάτων οι εκπαιδευτές έχουν πλήρη πρόσβαση σε ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα για τον έλεγχο της πορείας των μαθητών, την βαθμολόγηση τους και την γενικότερη διαχείριση βαθμών, μαθημάτων, ομάδων εργασίας και μαθητών.
  • Εξατομικευμένη e-Learning Πύλη:  η πλατφόρμα Blackboard Learning System – Vista Enterprise License Vista προσφέρει το myWebCT, μία πύλη πλήρως προσαρμόσιμη στις ανάγκες των χρηστών και συνδεδεμένη με το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η χρήση της πύλης μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να αντανακλά την ταυτότητα του εκπαιδευτικού ιδρύματος και να αναχθεί σε μια λειτουργική ακαδημαϊκή πύλη.

Οι βασικότερες υπηρεσίες που προσφέρει η πλατφόρμα Blackboard Learning System – Vista Enterprise License για την διαχείριση του υλικού είναι: Drag-and-drop Content Acquisition, Sharable Media Library, Interactive Course Map, HTML Editor with Spell Check, Equation Editor Search Capabilities

Στόχοι της Υπηρεσίας
Η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής μάθησης 'Πλάτων©' ('Plato©') που αναπτύσσεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναβαθμίζει με νέες τεχνολογίες, ιδέες και μεθόδους την εκπαιδευτική διαδικασία και διευρύνει το φάσμα τεχνικών μετάδοσης της ακαδημαϊκής γνώσης. Παράλληλα περιορίζει τα γεωγραφικά προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των νησιών στα οποία δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αντικαθιστώντας ή συμπληρώνοντας τη φυσική παρουσία των διδασκόντων με ευέλικτους τρόπους.

Η νέα αυτή ηλεκτρονική υπηρεσία που διατίθεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επιτρέπει την διεξαγωγή μαθημάτων κατάλληλα προσαρμοσμένων στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων, των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και των Διατμηματικών Προγραμμάτων Σπουδών με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Blackboard Learning System – Vista Enterprise License. Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα αγοράστηκε από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-reserves στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Η υπηρεσία δεν παρέχεται πλέον από τη Βιβλιοθήκη - Ανακοίνωση (03/10/2012)
Τα στατιστικά χρήσης της υπηρεσία ΠΛΑΤΩΝ για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2003-04 έως και 2011-12 είναι διαθέσιμα.