προπτυχιακοί φοιτητές


Περιγραφή: 

Κατηγορίες χρηστών

Δικαίωμα δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν καταρχήν μόνο τα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού είναι η εγγραφή στη Βιβλιοθήκη.


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την υπηρεσία του Διαδανεισμού με άλλες Βιβλιοθήκες προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα να προμηθευτούν υλικό που δεν βρίσκεται στην συλλογή της, αλλά σε άλλες Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης.


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη διανέμει σε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγγράμματα τα οποία προήλθαν από λανθασμένες παραδόσεις σε φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας τα προηγούμενα εξάμηνα.Περιγραφή: 

Με την έναρξη κάθε νέου Ακαδημαϊκού Έτους η Βιβλιοθήκη οργανώνει ξεναγήσεις στους χώρους της για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, όλων των Τμημάτων.

Κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων αυτών γίνεται ενημέρωση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για:

Σελίδες